Varför kolfiberförstärkning?

Det finns flera fördelar med kolfiberlameller jämfört med stål. En av de främsta är att kolfibern är oerhört mycket mindre platskrävande än stål.

I grova drag kan man säga att en kolfiberlamell som är 1,4 millimeter tjock motsvarar en 18 centimeters I-balk i stål. Detta gör att man kan förstärka en balk eller bjälklag utan att behöva riva ner alla andra installationer som ofta sitter monterade på platsen. Detta påverkar såklart både byggtiden och kostnaden för förstärkningsarbetet.

En annan viktig fråga är naturligtvis priset. Även om kolfibermaterialet kan uppfattas som dyrt och exklusivt blir ett alternativ med kolfiber nästan alltid billigare än stål. Detta på grund av att kringarbetena blir mycket mindre med kolfiber. Man slipper i regel demontera ventilation, elstegar VVS och annat som kan sitta i vägen. Får man bara upp händerna mellan installationerna, kan våra montörer ofta lösa förstärkningen ändå, med minimal inverkan på omgivningen och produktionen i lokalen.

Man slipper också problemen med infästningar, grundförstärkningar och egenvikt, vilket måste beaktas när man monterar stålbalkar.

Förstärkning med kolfiberlameller sammanfattningsvis:

  • Mindre platskrävande än stål
  • Kortare byggtid än stål
  • Mer kostnadseffektivt än stål

Tillbaka till Kolfiberförstärkning

[su_blikontaktadkolfiber]