Kolfiberförstärkning

Behöver du hjälp med kolfiberförstärkning? Vi gör det enkelt för dig! Hör av dig så sätter vi dig i kontakt med ansvarig projektledare. Projektledaren hjälper dig sedan med hela processen, – från första idéskissen till färdigt projekt!

I första steget tar vi fram en ungefärlig kostnad för vad en lösning med kolfiber skulle kosta. I samband med detta kommer, som regel, vår projektledare ut till dig. Tillsammans går ni igenom platsen och projektet och går igenom förutsättningar, metoder m.m. för att kunna ge ett så korrekt kostnadsförslag som möjligt.

Med offerten i din hand, kan du sedan i lugn och ro jämföra kolfiber med andra alternativ, och med andra entreprenörer på marknaden.

Har du frågor eller funderingar, är det bara att kontakta din projektledare, – din egen kontakt genom hela projektet!

Jim Lärnhem
jim@konkretbygg.se
0709-101 434