När används kolfiberförstärkning?

Kolfiber används vid i princip alla tillfällen där en bärande konstruktion måste förstärkas. Det kan gälla t.ex. håltagningar i bjälklag, ändrade laster i konstruktionen t.ex. på grund av nya tyngre maskiner i en fabrik, nya fläktar på taket mm.

Kolfiber är dessutom mycket lämpligt att använda när man behöver uppgradera en takkonstruktion p.g.a. ökade snölaster. Ett annat område där kolfiber med fördel används är när man behöver ta hand om ökade laster i köpcentrum och parkeringshus, där man ofta varken kan eller vill ha tunga skrymmande stålbalkar.

Förstärkning med kolfiberlameller görs sammanfattningsvis vid bl.a.:

  • Håltagningar i bjälklag
  • Ändrade laster i konstruktionen
  • Installation av nya fläktar på taket
  • Uppgradering av takkonstruktion p.g.a. ökade snölaster
  • Ökade laster i köpcentrum och parkeringshus

Tillbaka till Kolfiberförstärkning

[su_blikontaktadkolfiber]