Hur arbetar vi med kolfiberförstärkning?

Att montera kolfiberlameller är ett smidigt sätt att förstärka. Man slipar området där lamellerna ska sitta och limmar fast dom med ett speciellt lim. Det gör att ingen annan mekanisk infästning behövs.

Lamellerna mäts och kapas på plats, vilket innebär att ingen kostsam förproduktion behövs. Montaget går dessutom mångdubbelt så fort, i jämförelse med att montera stål, och verksamheten i fastigheten kan i regel fortsätta som vanligt utan att störas av förstärkningsarbetena.

Alla våra montörer är naturligtvis utbildade i kolfibersystemet och i att hantera epoxilimmet.

Förstärkningsarbetet i korthet:

  • Området slipas. Lamellerna mäts och kapas på plats, och limmas med speciallim.
  • Verksamheten i fastigheten kan i regel fortsätta som vanligt utan att störas av förstärkningsarbetena
  • Alla montörer är utbildade

Tillbaka till Kolfiberförstärkning

Vill du bli kontaktad angående kolfiberförstärkning?

    Kolfiberförstärkning hos Konkret Bygg

  1. 1. Tag kontakt
  2. 2. Möt din egen projektledare, och få en offert
  3. 3. Jämför och överväg offerten i lugn och ro